Thỏa thuận sử dụng

         Xin hãy đọc cẩn thận những điều khoản của Bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào Website việc làm CÔNG NGHỆ CAO Hitechwork.vn, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin đừng truy cập vào Website Hitechwork.vn. Việc bạn truy cập, sử dụng trang Web Hitechwork.vn có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của  Bản thỏa thuận sử dụng này. 

         Hitechwork.vn (“Hitechwork.vn” hay “chúng tôi”) là trang Web việc làm trực tuyến. Người tìm việc có thể tìm công việc hay tạo hồ sơ ở đây. Nhà tuyển dụng có thể đăng thông báo tuyển dụng hay tìm kiếm hồ sơ trên trang Website. Chúng tôi trang bị các ứng dụng, công cụ hỗ trợ cần thiết nhằm giúp nhà tuyển dụng tìm được những ứng viên phù hợp nhất cũng như giúp các ứng viên có thể tìm kiếm được công việc phù hợp nhất với khả năng của mình.

1. PHÁP LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH      

Việc truy cập và sử dụng Website của quý khách sẽ được điều chỉnh và hiểu theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không cần tham chiếu đến xung đột với các quy định pháp luật, quý khách đồng ý chấp nhận quyền phán quyết tối cao của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. BẢN QUYỀN, NHÃN HIỆU VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

2.1  Các thương hiệu, logo và nhãn hiệu dịch vụ (gọi chung là “Nhãn hiệu”) cũng như nội dung (bao gồm nhưng không giới hạn bởi thông tin, truyền thông, phần mềm, hình ảnh, video và âm thanh) (gọi chung là “Nội dung”) có trên hoặc có sẵn trên Website thuộc về Hitechwork.vn, các nhà cung cấp nội dung và bên cấp phép. Quý khách nên cho rằng tất cả các nhãn hiệu và nội dung trên Website được bảo vệ bởi luật bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ hiện hành trừ khi có ghi chú khác.
2.2  Quý khách không được sao chép, sửa đổi, chuyển nhượng, phân phối, tái xuất bản, tải về, gửi hoặc truyền tải Nhãn hiệu và Nội dung dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện tử, sao chép cơ học hoặc ghi âm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách đồng ý rằng các Nhãn hiệu và Nội dung có trên hoặc có sẵn trên Website sẽ không được sử dụng cho mục đích thương mại hoặc phân phối thương mại. Sử dụng trái phép các nhãn hiệu hoặc nội dung có thể vi phạm luật bản quyền, luật thương hiệu, luật bảo mật và công khai, và các đạo luật dân sự và hình sự. Tất cả các quyền của chúng tôi được bảo lưu.           

3. HÀNH VI CỦA QUÝ KHÁCH

3.1  Quý khách không được phép đăng tải hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu phản loạn, đe dọa, phỉ báng, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm hoặc tài liệu trái pháp luật hoặc bất kỳ tài liệu có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi được coi là một hành vi phạm tội hình sự hoặc làm phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ điều luật nào. Chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hoặc lệnh của tòa án yêu cầu hoặc chỉ đạo chúng tôi tiết lộ danh tính của bất cứ ai đăng tài liệu kể trên.   

3.2 Để bảo vệ trang Web Cổng thông tin Việc làm CNC Hitechwork.vn hoạt động hiệu quả. Những hành động sau đây là nghiệm cấm:
- Hành động vi phạm pháp luật, góp phần hay khuyến khích các hành vi phạm pháp.
- Hành động hạn chế hoặc ngăn cản, gây trở ngại những hoạt động truy cập của người sử dụng khác.
- Hành động xâm phạm hệ thống quản trị mạng hay hệ thống mạng của Web Hitechwork.vn.
- Hành động xâm phạm danh dự, uy tín, bí mật đời tư, quyền công bố thông tin cá nhân, bản quyền, .. và các quyền hợp pháp khác.
- Hành động vu khống, đe dọa, quấy rối, gây thiệt hại về tinh thần, vật chất cho người khác.
- Hành động tải liên tục, đăng ký hàng loạt, những bức Ảnh (hình ảnh) có kích cỡ hoặc các hành vi tương tự
- Hành động mạo nhận người khác.
- Hành động gửi những chuổi mail, phát tán các spam mail.
- Hành vi thu thập,tập hợp, tích góp những thông tin cá nhân của người sử dụng khác.
- Và những hành động phi đạo đức, chống lại trật tự xã hội.
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 

4. LIÊN KẾT
4.1  Website có thể cung cấp liên kết đến các trang web khác được cung cấp bởi bên thứ ba (“Các Trang Liên Kết”). Chúng tôi không có nghĩa vụ giám sát các nội dung trên các trang web liên kết và không có quyền thay đổi, cập nhật hoặc kiểm soát nội dung trên các trang liên kết. Việc chúng tôi cung cấp liên kết tới trang web của bên thứ ba không được hiểu như một sự chứng thực, ủy quyền, tài trợ, hoặc sáp nhập liên quan đến các trang web này, chủ sở hữu của chúng, hoặc các nhà cung cấp.
4.2  Các trang liên kết có thể có quy định, chính sách riêng tư, điều khoản bảo mật, điều khoản truyền tải thông tin cá nhân và các điều khoản khác, không trùng với các điều khoản được cung cấp trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu quý khách truy cập các liên kết này, xin vui lòng xem điều khoản sử dụng, chính sách riêng tư, thông báo và chính sách tương ứng.      

5. KHÔNG BẢO ĐẢM

5.1  Tất cả nội dung trên trang web được cung cấp cho quý khách “như” và “có sẵn” không có bất kỳ đảm bảo nào dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, ngụ ý đảm bảo khả năng bán được và phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề, không vi phạm, an ninh hay chính xác. Chúng tôi đặc biệt từ chối bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong Nội dung Hitechwork.vn hay bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc tạo ra, sản xuất hoặc cung cấp Website không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên phát sinh từ việc truy cập, sử dụng, hoặc không có khả năng truy cập, sử dụng Website của quý khách.

5.2  Bất kỳ nội dung tải về, tải lên hoặc thu được thông qua việc sử dụng Website được thực hiện theo quyết định và rủi ro của riêng quý khách. Trách nhiệm đánh giá tính chính xác, đầy đủ và hữu ích của tất cả các ý kiến​​, tư vấn, dịch vụ, hàng hóa và các thông tin khác được cung cấp thông qua Website hoặc trên Internet nói chung là hoàn toàn thuộc về quý khách.

6. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM  

     Nội dung Website hoặc một trang liên kết có thể không chính xác hoặc lỗi đánh máy, và chúng tôi từ chối bất cứ trách nhiệm cho sự thiếu chính xác hoặc sai sót này. Chúng tôi không cam kết hay bảo đảm rằng các nội dung trên trang web là hoàn chỉnh hoặc cập nhật và không có nghĩa vụ phải cập nhật các nội dung trên trang web. Chúng tôi có thể cải thiện hoặc thay đổi các trang web và nội dung bất cứ lúc nào mà không cần thông báo. Quý khách đồng ý rằng Hitechqork.vn và bất kỳ nhân viên liên quan, giám đốc hoặc các công ty thành viên và chi nhánh sẽ không chịu trách nhiệm, kể cả trong hợp đồng hay do sai sót cá nhân, đối với bất kỳ thiệt hại hay trừng phạt trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên (bao gồm nhưng không hạn chế bởi thua lỗ, chi phí mua sắm dịch vụ thay thế hoặc mất cơ hội) phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng Website hoặc một trang liên kết, chậm trễ hoặc không thể sử dụng Website hoặc một trang liên kết, ngay cả khi chúng tôi được nhận thức được khả năng xảy ra thiệt hại. Giới hạn trách nhiệm này bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc truyền tải bất kỳ loại virus có thể lây nhiễm thiết bị của quý khách, thiết bị cơ khí hoặc điện tử hoặc đường dây thông tin liên lạc hư hỏng, điện thoại hoặc các vấn đề kết nối khác như không có khả năng truy cập vào nhà cung cấp dịch vụ internet của quý khách, truy cập trái phép , trộm cắp, lỗi hệ điều hành, đình công, các vấn đề lao động khác hoặc bất kỳ trường hợp bất khả kháng nào. Dù chúng tôi đã nỗ lực hết khả năng tài chính hợp lý để đảm bảo an ninh và bảo trì Website, chúng tôi không thể và không đảm bảo việc truy cập liên tục, không bị gián đoạn hoặc an toàn vào Website.          

7. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN

Quý khách đã đọc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi quy định các điều khoản cụ thể quản lý việc thu thập, sử dụng, lưu giữ và tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý khách. Theo đó, quý khách đã đồng ý với các điều khoản bảo mật thông tin của chúng tôi và cho phép chúng tôi thu thập và chuyển giao dữ liệu cá nhân của quý khách theo các điều khoản trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.          

8. BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC VỚI KHÁCH HÀNG

8.1  Trừ trường hợp theo quy định hiện hành của pháp luật và Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, bất kỳ thông tin hoặc tài liệu mà quý khách gửi đến Website bằng thư điện tử, thư bưu điện hay tương đương, bao gồm cả các dữ liệu, câu hỏi, ý kiến​​, đề nghị hay tương tự sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền.  

8.2  Chúng tôi có quyền tự do sử dụng các thông tin cung cấp bởi quý khách cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi sao chép, tiết lộ, truyền dẫn, xuất bản, phát sóng, và gửi thư, mà không có trách nhiệm bồi thường. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ can thiệp trái phép hoặc trái pháp luật hoặc sửa đổi bất kỳ thông tin liên lạc giữa quý khách và chúng tôi (dù bằng thư điện tử hay phương thức khác), hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh (bao gồm nhưng không giới hạn bởi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng trái phép hoặc gian lận thông tin có trong hoặc truy cập thông qua liên lạc).   

9. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
9.1  Nếu bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng nào được xác định là không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực thì điều khoản không hợp lệ hoặc không thể có hiệu lực đó sẽ được thay thế bởi một hoặc nhiều điều khoản hợp lệ, khả thi phù hợp nhất với điều khoản cũ và phần còn lại của Điều khoản và Điều kiện sử dụng tiếp tục có hiệu lực.
9.2  Việc chúng tôi không thể yêu cầu hoặc buộc thực hiện một cách chặt chẽ các quy định trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng không được hiểu là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền nào của chúng tôi.        QUY ĐỊNH BẢO MẬT

     Hitechwork.vn tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi hiểu rằng bạn cần biết chúng tôi quản lý những thông tin cá nhân tập hợp được từ trang Web site Hitechwork.vn như thế nào. Xin hãy đọc và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.
Nếu bạn không chấp thuận bản quy định bảo mật này, xin đừng truy cập vào trang Website Hitechwork.vn.
Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng trang Web này có nghĩa rằng bạn đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

1. TẬP HỢP CÁC THÔNG TIN
Hitechwork.vn tập hợp các thông tin cá nhân của bạn như: tên, email, điạ chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng trang Website Hitechwork.vn. Khi bạn truy cập vào trang Web của chúng tôi, chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp các thông tin cá nhân. Tuy nhiên để có thể truy cập những nơi cần sự đăng ký, bạn phải thực hiện việc đăng ký bằng cách cung cấp các thông tin theo yêu cầu của chúng tôi.
Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và  chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào Website như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và những sự mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân.

2. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN
Thông thường, chúng tôi sử dụng các thông tin bạn cung cấp chỉ để hồi đáp những câu hỏi hay thực hiện các yêu cầu của bạn.
Thông tin cá nhân của bạn có thể bị chia sẻ với những công ty khác, nhưng chỉ khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của bạn hay cho những mục đích liên quan.
Chúng tôi không cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ 3 để thực hiện các dịch vụ cho riêng họ khi chưa có sự đồng ý của bạn. Nhưng chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cho các cá nhân, công ty mà chúng tôi thuê để cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể cung cấp các thông tin khi thông tin đó được xác định có ảnh hưởng, tác động  tiêu cực cho bên thứ ba, chúng tôi cũng có thể cung cấp, tiết lộ những thông tin này khi được pháp luật cho phép và trong bất cứ các trường hợp khác mà chúng tôi có sự xác định hợp lý rằng điều đó cần thiết để cung cấp dịch vụ cho các cá nhân.
Dữ liệu khách hàng của Hitechwork.vn có thể được chuyển nhượng cho người kế thừa hay người được chỉ định để quản lý công ty khi công ty bị sáp nhập, bị mua lại hoặc phá sản. 

3. ĐẢM BẢO AN TOÀN  ĐỐI VỚI THÔNG TIN
Chúng tôi chỉ tập hợp lại các thông tin cá nhân trong phạm vi phù hợp và cần thiết cho mục đích thương mại đúng đắn của chúng tôi. Và chúng tôi duy trì các biện pháp thích hợp nhằm bảo đảm tính an toàn, nguyên vẹn, độ chính xác, và tính bảo mật những thông tin mà bạn đã cung cấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng bên thứ ba cũng sử dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho các thông tin mà chúng tôi cung cấp cho họ.

4. COOKIES
Cookies là những file nhỏ được Download để ghi chép các hoạt động trong 1 Website. 
Chúng tôi sử dụng cookies để ghi chép các hoạt động của nguời sử dụng hay mục đích của người sử dụng không muốn xem cùng nội dung quảng cáo được lặp đi lặp lại nhiều lần.Ngoài ra, chúng tôi cũng sử dụng cookies để đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng và các mục đích khác.
Trong trang Website của chúng tôi, chúng tôi có thể đặt quảng cáo của cá nhân, đơn vị khác, những quảng cáo này có thể thu thập cookies của bạn và Hitechwork.vn không thể truy cập vào thông tin này. Bất kể lúc nào bạn truy cập vào Website, hầu hết các trình duyệt đặt chế độ cookies tự động nhận. Nếu bạn muốn làm mất hiệu lực cookies, có thẻ cài đặt cookies trong trình duyệt, tuy nhiên chúng tôi có những thiết lập sẳn những ứng dụng vô hiệu hóa thẻ cài đặt cookies.

5. LIÊN KẾT WEBSITE KHÁC
Nếu bạn nhấn đường liên kết sang Website thứ 3, bao gồm cả trang quảng cáo, bạn sẽ rời trang Hitechwork.vn và sẽ đến trang Web bạn đã chọn. Chúng tôi không thể kiểm soát các hoạt động của bên thứ 3 và không chịu trách nhiệm về sự an toàn hay bât kế những nội dung gì có trong Website đó.

6. SỬA ĐỔI VÀ XÓA THÔNG TIN TÀI KHOẢN
Bạn có thể sửa đổi, cập nhật thông tin tài khoản của bạn bất cứ lúc nào. Cho dù, bạn tự xoá các thông tin đó đi nhưng chúng tôi có thể phục hồi những thông tin đó từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi để giải quyết các tranh chấp, thi hành  bản thoả thuận người sử dụng, hay vì các yêu cầu kỹ thuật, pháp lý  liên quan đến sự an toàn và những hoạt động của trang Website chúng tôi. 

7. ĐIỀU KHOẢN THAY ĐỔI

Chúng tôi có quyền thay đổi nội dung của các điều khoản này. Xin thường xuyên xác nhận để biết về các điều khoản thay đổi trong bản quy định bảo mật của chúng tôi. Thêm vào đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email khi có những thay đổi quan trọng về cách sử dụng liên quan các thông tin cá nhân của bạn. Trong trường hợp bạn từ chối các điều khoản thay đổi có trong Hitechwork.vn, xin liên hệ chúng tôi theo địa chỉ E-mail info@hitechwork.vn. Khi bạn tiếp tục sử dụng trang Web này, có nghĩa là bạn đồng ý và chấp nhận bị ràng buộc với các thay đổi trong bản quy định bảo mật trực tuyến này./.