Kỹ sư thiết kế HVAC

  • - Cấp bậc: Nhân Viên
  • - Ngày hết hạn: 9/30/2019
Mô tả
  • Lập kế hoạch & thực hiện thiết kế hệ thống ĐHKK-Thông gió và các hệ thống khí khác.
  • Phác họa các sơ đồ hệ thống ĐHKK.
  • Lập hồ sơ thuyết minh tính toán giải pháp kỹ thuật.
  • Kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế hệ thống ĐHKK trước khi trình duyệt.
  • Lưu trữ hồ sơ thiết kế hệ thống của dự án giai đoạn đang thực hiện.

Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn

Yêu cầu

Yêu cầu: Sử dụng tốt vi tính văn phòng và phần mềm chuyên ngành.

Ưu tiên: Biết Revit.

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành

Kinh nghiệm: 02 năm trở lên ở vị trí tương đương.

Hạn nộp 9/30/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG SAGEN

Địa chỉ: 38 Lam Sơn, P.6, Quận Bình Thạnh, Tp HCM

Điện thoại: 35109900

Website: