LAZADA TUYỂN NV GIAO HÀNG THỜI VỤ (LÀM Q2-Q9 & TĐ)

Nộp đơn cho công việc này

Thông tin nộp đơn

- Nếu chưa có cv bạn có thể tạo tại đây. Click Here
Maximum file size: 10 MB
Allowed extensions: doc zip rar