Công ty Cổ phần Thuận Hải

Địa chỉ: 10th Floor, Vinamilk Tower, 10 Tan Trao Str., Dist 7 Ho Chi Minh

Điện thoại: +84-8.54 176777 (Ext 372)

Website: http://www.thuanhai.com.vn

Mô tả

Tin tuyển dụng từ nhà tuyển dụng này

Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Ngày hết hạn
Nhân viên vận hành

Công ty Cổ phần Thuận Hải

Đồng NaiThương lượng19/10/2019