Tin tức chung

[ 08/03/2018 ]
Người lao động cần đảm bảo chính xác các bước sau theo đúng quy trình Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản. .
[ 08/03/2018 ]
Người lao động có nhu cầu tìm việc (loại Lao động phổ thông. Lao động có chuyên môn, Lao động cấp quản lý,...tải file thông tin ứng viên...) .
[ 31/10/2017 ]
Người lao động có nhu cầu đi xuất khẩu lao động (diện LĐPT, LĐ Chuyên môn, Kỹ sư...) .
[ 02/10/2017 ]
Người lao động có nhu cầu đi Du học & Xuất khẩu lao động,...(tải file Sơ Yếu lý lịch...) . .