Tin tức chung

[ 24/07/2017 ]
Liệu kế hoạch nhân sự tại công ty bạn có đòi hỏi phải tuyển dụng nhân viên có kỹ năng làm việc nhóm để giúp công ty hoàn thành sứ mệnh chiến lược? .